No announcement available or all announcement expired.

ICSE Results 2018-2019

Sl. No Name Eng Hin Kan HCG Math Sci Comp Eco Total %
1 Abhinav Muraleedharan 85 97 94 98 92 100 566 94.3
2 Abhinav Suresh 92 92 97 96 93 99 569 94.8
3 Abin Mathew 90 94 85 83 80 96 528 88
4 Adarsh Babu T 91 91 89 87 85 82 525 87.5
5 Aishwarya Mishra 89 95 94 95 93 100 566 94.3
6 Ankith Peter 88 91 93 91 93 99 555 92.5
7 Anshi Varghese 79 92 83 73 72 82 481 80.1
8 Arvind Raj M 93 96 89 93 86 83 540 90
9 Ashwini B R 93 94 99 91 92 87 556 92.6
10 Binsu Elizabeth Benoy 90 94 95 94 93 99 565 94.1
11 Chaithanya S H 86 97 88 77 82 97 527 87.8
12 Chandan P B 84 98 95 98 91 89 555 92.5
13 Edwin Stephen Zachariah 80 85 86 69 77 96 493 82.1
14 Harsha Diwakar 91 99 97 99 93 99 578 96.3
15 Harshitha Arun Kumar 94 97 98 96 96 100 581 96.8
16 Jacob M Prince 86 95 88 93 83 84 529 88.1
17 Joel A 89 88 91 97 99 100 564 94
18 Joshika Venkatesh 83 92 80 92 75 88 510 85
19 Julia Maria Siby 82 88 86 64 76 82 478 79.6
20 Madhav S 94 95 95 92 97 97 570 95
21 Melvin Moncy Parel 94 96 100 100 100 100 590 98.3
22 Merin A Koshy 85 80 74 76 69 94 478 79.6
23 Muhammed Nihal V P M 89 92 93 78 89 85 526 87.6
24 Nancy Deepika Mishra 90 97 98 94 93 93 565 94.1
25 Nissi Sharon Maddala 92 98 93 82 90 88 543 90.5
26 Parvathi J S 85 97 90 96 86 98 552 92
27 Riya S Mathew 83 96 91 58 78 94 500 83.3
28 Sahana Nelson 92 99 97 82 86 91 547 91.1
29 Sai Manasa N 91 96 100 100 99 100 586 97.6
30 Sairudra More 84 93 95 97 94 98 561 93.5
31 Sambhavi Sridhar 95 99 97 98 96 99 584 97.3
32 Sanjay Venkatesh 91 99 96 96 98 100 580 96.6
33 Siddarth S R Pillai 91 87 99 100 98 100 575 95.8
34 Snehal Jayachander 85 98 92 89 96 99 559 93.1
35 Soundarya Rajan 89 98 92 84 89 99 551 91.8
36 Subil Sibichan 89 94 98 99 96 99 575 95.8
37 Swayam Chhaba 88 97 94 93 93 100 565 94.1
38 Tharan Prasad V M 86 99 94 75 83 87 524 87.3
39 Vishaal Sridhar 92 95 92 97 91 98 565 94.1
40 Vishnu Srikrishnan 94 95 97 92 96 94 568 94.6

SSLC March 2019 Results

SLNO. NAMES ENG KAN HINDI MATHS SCIENCE SOCIAL TOTAL PERCENT
1 AALYA KRISHNAN U 113 48 91 78 87 95 512 81.92%
2 ACHALA NIRUPA U S 122 96 87 86 91 82 564 90.24%
3 ADITHIYAA RAJ M 121 92 74 46 74 78 485 77.60%
4 ANEENA ANN ABRAHAM 111 85 85 82 69 90 522 83.52%
5 ANGEL C JEJO 122 94 94 82 79 83 554 88.64%
6 AYESHA SHARIEF I 107 71 95 68 85 80 506 80.96%
7 CHAMAN MANAY A 101 83 95 86 76 90 531 84.96%
8 DARSHAN S A 120 99 98 89 98 87 591 94.56%
9 DURGA THANIKACHALAM 115 87 89 88 94 86 559 89.44%
10 GAGAN MANJUNATH 110 95 75 77 89 77 523 83.68%
11 GANESH KRISHNA 121 91 85 74 80 86 537 85.92%
12 HARISH KUMAR V 111 78 87 97 86 73 532 85.12%
13 HEPHZIBAH DAVID 113 68 88 73 76 73 491 78.56%
14 KAVYA G POOJARI 91 87 94 64 51 88 475 76%
15 KEERTHANA MANJUNATHA 98 81 87 68 57 83 474 75.84%
16 KEERTHI PASUPULETI 116 85 98 76 61 97 533 87.04%
17 KIRAN R NAMBIAR 119 83 100 76 75 91 544 87.04%
18 LEHAN BOPAIAH 124 94 93 99 95 93 598 95.68%
19 MIDHUNYA VELUMANI 100 89 97 90 91 96 563 90.08%
20 MUKESH PATEL 96 71 83 68 71 83 472 75.52%
21 NISCHITHA NAGARAJ 115 97 83 88 78 92 553 88.48%
22 PRITHVI SRINIVAS 120 94 95 94 94 96 593 94.88%
23 RACHANA RAVI SHEKAR 120 97 90 92 91 88 578 92.48%
24 RAKSHA ACHARY 120 92 98 90 97 99 596 95.36%
25 RAWLVIN FEDRICK S 122 94 100 100 84 87 587 93.92%
26 RYAN TERENCE 109 80 73 74 75 88 499 79.84%
27 V SAI SARAYU 116 94 95 69 81 76 531 84.96%
28 S SOWMYA 119 95 96 95 76 95 576 92.16%
29 SREESHMA SURESH 111 91 98 83 90 95 568 90.88%
30 TEJAS VENKATESH 117 95 97 84 91 90 574 91.84%
31 UDAY UMESH 113 94 100 99 94 98 598 95.68%
32 M M VARUN CHENGAPPA 117 89 92 54 68 78 498 79.68%
33 VISHNU UNNIKRISHNAN 109 92 86 74 67 83 511 81.76%
34 YASHWANTH V M 114 79 94 70 85 92 534 85.44%